Temmuz 22, 2013

dost! mesaisi


Arşı aşmış sevda gönülden taşmış..
Beni böyle haldan hala koyma dost!
Yüreğimi dağlama...

Gönle dolmuş dert dillerden taşmış
Karalar bağlanmış ey dost!
Karalar bağlama…

Gözlerinin bir demine vurulmuş..
Zindanlardan zindan beğenmiş ey dost!
Zindanlarda koyma…

Bir tebessümüne surlar aşılmış..
Güldükçe gözleri nefesmiş ey dost!
Adı aşkmış….
Adına her dize yarım kalmış….  bu nihai hâl oldukça eforlu oldu yahu.. sonra ne oldu bilmiyorum(hem bütünsel hem dize dize anlam olarak, kitle olarak, herangi bi'şey olarak hatta hiç bi'şey olarak...) da 'çıksın gitsin elimden dilimden artık' hamlesiydi.... gerçi gerçekten son hal oldu mu? bilemiyorum... son zamanlardaki değişim potansiyelim bunu sorgulamama sebep.. şimdiden 'belki hala yarımdır??' muallaklarındayım....
 bazı şeylerin yarımı tamlığıdır belki... yıllarca yarım kalan şiirler deyimini de anımsadım... burada bi yıllar sonra tamlığı kanaatine varılmışlık var... bende bu yok efendim benim yarım kalmışlığım tamlığım belki....!

 22.07.2013; 23:53

Hiç yorum yok: