Temmuz 21, 2013

Fuzulî der ki:

Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır 
Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır 

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib 
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır 

Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl 
Göklere açılmasın eller ki damanındadır 

Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat'-i hayat 
Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır 

Ey Fuzuli şem'-veş mutlak açılmaz yanmadan 
Tablar kim sünbül rişte-i canındadır


Peki ne der fuzulî?… ne de güzel söyler;
Ey tabib! Aşk derdiyle başım hoş benim; yaramdan el çek sen. Bana derman hazırlama ki senin merhemlerin benim ölümüm sayılır.


21.07.2013; 00:21Hiç yorum yok: